حذف آیتم تصویر بند انگشتی محصول قیمت تعداد جمع جزء
× تخت اسپورت تک نفره 13,500,000 تومان
108,000,000 تومان
× kitchen-sofa-product صندلی اداری پایه چوب 4,300,000 تومان
4,300,000 تومان
× bedroom-sofa-product تخت تاج دار 10,500,000 تومان
21,000,000 تومان
× kitchen-sofa-product صندلی مخصوص آشپزخانه 850,000 تومان
850,000 تومان
× مبل دونفره اسپورت 12,000,000 تومان
12,000,000 تومانجمع کل سبد خرید

جمع جزء 146,150,000 تومان
کد تخفیف: free -146,150,000 تومان [حذف]
مجموع 0 تومان


ادامه جهت تسویه حساب